วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565

คัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระดับจังหวัด)

นายอัศวิน คงเพ็ชรศักดิ์

นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน

โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทรงพลวิทยา)

โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)